Setkání klienta s psychologem

První setkání

První setkání

První setkání lze domluvit telefonicky e-mailem, případně i SMS zprávou. V případě telefonického objednání se může stát, že hovor nemohu přijímout. V takovém případě Vám zatelefonuji, jakmile to bude možné.

Zpravidla klient vyhledává psychologickou pomoc s konkrétními očekáváními, které mohou mít různé příčiny. Společně se zaměříme na to, abychom tyto problémy zmapovali, pojmenovali, našli odpovědi na tato očekávání.

Podle povahy probíraného tématu můžeme dospět k očekávanému cíli při prvním sezení. V případě dlouhodobější spolupráce si dohodneme další postup (např. terapie). Mohu také nabídnout kontakt na další kolegy, specialisty (psychology, psychiatry).

 

Samozřejmostí  jsou následující pravidla:

  • U klienta respektuji míru osobního sdělení. Každý si sám určuje, co chce sdělit, tak aby se cítil bezpečně. Základem našeho setkání je vztah založený na důvěře a bezpečí.
  • Klienta vnímám jako jedinečnou a neopakovatelnou bytost, stejně jako problémy, se kterými přichází.
  • Naprosté zachování mlčenlivosti o probíraných tématech je samozřejmostí.

Mgr. Blanka Šimková

Telefon:

+420 607193438

e-mail:

blanka.simkova@seznam.cz