Přednášky

Témata

přednášky z oblasti psychologie, kurzy komunikace a asertivních dovedností

Mgr. Blanka Šimková

Telefon:

+420 607193438

e-mail:

blanka.simkova@seznam.cz